ambulant cta docent docenten leerlingen lampie leerling logopedist maatschappelijk meten orthopedagoog school verrekijker passendonderwijs verzuimcoaches
Individuele leerlingen

Groepen leerlingen

Docenten of Mentoren

Teams of Groepen docenten

Scholen

Experts in het voortgezet onderwijs …

Scala ondersteunt leerlingen, medewerkers, teams en afdelingen bij vragen over zorg en begeleiding in het voortgezet onderwijs. Ons team bestaat uit orthopedagogen, psychologen, logopedisten, schoolmaatschappelijk werkers en begeleiders passend onderwijs. We hebben jarenlange ervaring in het voortgezet onderwijs. Daardoor zijn we experts in het werken met leerlingen in de middelbare schoolleeftijd én weten we welke vragen er leven onder medewerkers en organisaties in het voortgezet onderwijs.


... die altijd verder kijken dan een eerste blik

Zien en gezien worden. Dat is de kern van ons werk. We kijken heel goed en kritisch naar wat er aan de hand is, als we een ondersteuningsvraag krijgen. We gaan in gesprek, observeren en doen onderzoek. Het niveau is daarbij hoog. Dat komt doordat we goed opgeleid en ervaren zijn, ons voortdurend blijven scholen en volledig multidisciplinair werken. We delen onze kennis en inzichten met elkaar en vullen elkaar aan.


... en zo precies op maat kunnen werken

Scala levert maatwerk. Elke leerling is immers anders. Op maat werken betekent ook: dichtbij de leerling en de ouders, de medewerker en de school. We betrekken de leerling en de medewerkers bij het vinden van oplossingen. En we onderhouden nauwe banden met ketenpartners, zoals wijkteams en de jeugdhulpverlening.

Recente berichten
Artikel lezen
Kijk naar jezelf!

Je bent met plezier docent, maar je loopt bij die ene klas steeds tegen hetzelfde probleem aan. Of het lukt je maar niet om de leerstof tijdig af te krijgen. Of… Het helpt als er iemand met je meekijkt. Je hebt er nog meer aan als die persoon de camera meeneemt en een deel van je les filmt. Kijken naar jezelf en daar een goed gesprek over voeren: dát is beeldcoaching. Hieronder lees je hoe het werkt.

Datum: 6 december
Type: Actueel
Door: Annelies Sepers
Artikel lezen
Een inkijkje, de logopedist op het VO

Een voorbeeld van een taalprikkel, door de logopedisten van Scala.

Datum: 23 januari
Type: Actueel
Door: Mariëlla Zwamborn & Nicoline Cremer
Artikel lezen
Alles OKé!

In 2016 zijn wij begonnen met een ondersteuningsklas: de OKé. Dit is een plek is in school waar een leerling zich even kan terugtrekken uit lastige situaties. Hiermee springen wij in op de ontwikkelingen omtrent het passend onderwijs. Want om leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften een plek te geven in het reguliere onderwijs zijn extra voorzieningen nodig.

Datum: 15 augustus
Type: Actueel
Door: Frank van Dijk